Үйлчилгээний утас
7700-5151 / 7700-5252

Ашиглах нөхцөл

www.akmart.mn (тус сайт) сайтад тавтай морилно уу?Тус сайтын интернэт үйлчилгээг Аkmart болон Аkmart-ын хамтрагч компаниуд таньд интернэт худалдаа болон бусад үйлчилгээг хүргэж байна.

Аkmart үйлчилгээ гэдэг нь манай сайтад зочлох, худалдан авалт хийх, Аkmart-ын үзүүлж байгаа үйлчилгээг авах, Аkmart аппликейшнийг хэрэглэх зэрэг үйлчилээг хэлнэ.

Аkmart үйлчилгээнд:

Аkmart-аар үйлчлүүлснээр та доорх нөхцөлүүдийг зөвшөөрч байна.

 

Аkmart нь таньд олон төрлийн үйлчилгээг үзүүлнэ. Та Аkmart-аар үйлчлүүлэхийн тулд доорх шаардлагуудыг дагах шаардлагатай. Жишээ нь та Аkmart ын нэг үйлчилгээг (жнь: өөрийн мэдээлэл, бэлгийн карт, Аkmart аппликейшн зэрэг) авахдаа тус үйлчилгээнийхээ хэрэглэх нөхцөл, зарчим, дүрэм журмийг  (цаашид “үйлчилгээний нөхцөл” гэх) баримтлах шаардлагатай. Хэрвээ хэрэглэх нөхцөл болон үйлчилгээний нөхцөлийн зарчимууд нь өөр байвал үйлчилгээний нөхцөлийг дагана.

Нууцлалын мэдээлэл

Та нууцлалын мэдээллийг уншсанаар бидний зарчмыг ойлгохоос гадна уг мэдээллийг Аkmart ын үйлчилгээнд ашиглана.

Цахим харилцаа холбоо

Та Аkmart ын ямар нэгэн үйлчилгээг авах, бидэнтэй интернэт болон утсаар холбоо тогтоохыг цахим харилцаа холбоо гэнэ.Та бидний явуулсан мэдээллийг хүлээн авахыг зөвшөөрвөл бид төрөл бүрээр таньд мэдээллийг хүргэх болно. Бидний явуулж байгаа бүхий л хэлэлцээр,мэдэгдэл аливаа шаардлагад нийцсэнээс гадна бичгээрхуулийн дагуу байна. Хэрвээ таньруу цахим хэлбэрээр мэдээлэл мэдэгдэл явуулсан тохиолдолд таныг хүлээж авсан гэж үзнэ. 

Зохиогчийн эрх

Аkmart ын үйлчилгээнд багтаж байгаа үг, хүснэгт, тэмдэгт, товчлуурын зураг, зураг, дуут файл, дата татах, дата засварлах болон программ зэрэг нь Аkmart болон тухайн компаны олон улсын зохиогчийн эрхтэй холбогдох хуулиар хамгаалуулсан өмч болно.Аkmart ын үзүүлж байгаа бүхий л үйлчилгээ хуулиар хамгаалагдсан 100%Аkmart ын өмч болно.

Барааны тэмдэгтийн эрх

Аkmart ын үйлчилгээ болон хүснэгт, тэмдэгт, хуудсын толгой, товчлуурын зураг, үг, үйлчилгээний тусгай нэр томъёо зэрэг нь Аkmart ын Монгол дахь болон бусад улс орон дахь тэмдэг лого болон компаний нүүр царай болно.Аkmart ын тэмдэг логог уг сайт болон манайхтай хамтарч байгаа бусад компаний бүтээгдэхүүн үйлчилгээнд хэрэглэнэ, бусад тохиолдод хэрэглэж болохгүйгээс гадна өөр тэмдэгтэй холих эсвэл өөр янз бүрийн доромж маягаар тавьж болохгүй.Аkmart ын бусад тэмдэг, лого нь логог зохиосон хүний өмч ба энэ хүн нь Аkmart ын ажилтан байх, Аkmart тай холбоотой байх эсвэл бүр холбоогүй байж ч болно. 

Патент

Аkmart ын нэг болон түүнээс дээш патентыг Аkmart ын бүх үйлчилгээнд ашиглана.Мөн хэд хэдэн үйлчилгээнд нэг патент ашиглаж болно.

Зөвшөөрөл болон сайтад орох эрх

Хэрвээ та энэхүү ашиглах нөхцөлийг мөрдөж мөн төлбөрөө тушаасан бол бидний зүгээс таньд үйлчилгээний зөвшөөрөл олгох ба энэ зөвшөөрөл нь бусад зөвшөөрөлтэй давхар хэрэглэж болно. Харинзөвшөөрлөө бусдад дамжуулах эсвэл бусдаар дахин батлуулхыг хориглоно.

Энэхүү зөвшөөрөлд доорх зүйлс багтана:

Аkmart үйлчилгээ болон эсвэл түүнд багтах худалдаа, мөн барааны жагсаалт, тайлбар эсвэл үнийн цуглуулга болон хэрэглээ, Аkmart ын үйлчилгээ эсвэл түүнд багтах зүйлүүдээс үүссэн хэрэглээ, гуравдагч этгээдийн аливаа хэрэглээний зүйлсийг сайтаас татах, нэвтрэх хаягны мэдээлэл эсвэл нэвтрэх хаягны мэдээллийн бусад хэрэглээг хуулбарлах, мэдээллийн цуглуулалт, веб спайдер эсвэл үүнтэй адил мэдээллийн цуглуулга болон тэмдэглэгээний хэрэгсэлийн хэрэглээ

Хэрвээ ашиглах нөхцөл эсвэл үйлчилгээний дүрэм журамд таньд тодорхой зөвшөөрөл олгогдоогүй бол таны бүхий л эрх Аkmart болон зөвшөөрөлтэй талд буюу бараа нийлүүлж байгаа байгууллага, хэвлэлийн газар, эрх бүхий хүний талд байна.

Аkmart ын бичгэн зөвшөөрөлгүйгээр бизнесийн зорилгоор Аkmart ын үйлчилгээ эсвэл сайтын аль нэг хэсгийг хуулбарлах, худалдах, дамжуулан худалдах, зочлох болон бусад аргаар ашиглаж болохгүй.Аkmart ын бичгэн зөвшөөрөлгүйгээр веб хуудасны аль нэг хэсгийг болон лого тэмдэг тусгай мэдээлэлийг (зураг, үг, хуудсын хэв загвар) ашиглаж болохгүй. . Аkmart ын бичгэн зөвшөөрөлгүйгээр.Аkmart ын аливаа тэмдэг тэмдэглэгээ, нэр хаягыг ашиглаж болохгүй. . Аkmart ын үйлчилгээ буруугаар ашиглаж болохгүй.Та зөвхөн хуулийн хүрээнд Аkmart ын үйлчилгээг ашиглаж болно.Хэрвээ та энэхүү ашиглах нөхцөлийг эсвэл үйлчилгээний дүрэм журмыг дагаагүй тохиолдолд.Аkmart таны ашиглах эрхийг хасах эрхтэй.

Таны хаяг

Та Аkmart аар үйлчлүүлж байгаа тохиолдолд өөрийн хаяг, нууц дугаараа нууцалж гуравдагч этгээд таны компьютер болон утаснаас цахим хуудсанд зочлохоос сэргийлэх мөн таны зөвшөөрлөөр таны нэр, нууц дугаарыг ашигласан бол эдгээр нь таны хариуцлага болно.Аkmart нь хүүхдийн хэрэглээний зүйл зардаг боловч зөвхөн насанд хүрсэн, худалдан авах чадвартай хүнд эдгээр бүтээгдэхүүнээр үйлчилнэ.Хэрвээ 18 нас хүрээгүй бол эцэг эх эсвэл асран хамгаалагчийн тусламж оролцоотойгоор Аkmart ын үйлчилгээг авна.Аkmart үйлчилгээ үзүүлэхээс татгалзсан тохиолдолд хаягийг нь хаах, агуулгыг устгах, бараа захиалах эрхийг хүчингүй болгоно.

 

Санал сэтгэгдэл, мэдээлэл солилцох, бусад агуулга

Хэрэглэгч өөрийн үнэлэлт, зураг, санал хүсэлтээ илэрхийлэх болон бусад мэдээллийг илгээж болох ба явуулж буй зүйлүүдийн агуулга тань хууль бус, садар самууныг сурталчилсан, бусдад аюул заналхийлсэн, зохиогчийн эрх(олон нийтийн эрх ашиг) , бусдын нэр төр нууцад халдсан байж болохгүйгээс гадна гуравдагч этгээдэд хохирол учруулах болонолон нийтийн дургүйцлийг хүргэх зэрэг бас багтана. Харин программын вирус, засгийн газрын мэдэгдэл, бизнесийн сурталчилгаа, сүлжээний бизнесийн мэдээлэл, ямар нэгэн спам имэйл эсвэл шаардлагагүй бизнесийн мэдээлэл зэрэг багтахгүй. 

Та хуурамч имэйл хаяг, утасны дугаар, бусад хүний нэрийг ашиглаж болохгүйгээс гадна өөр ямар нэгэн аргаар карт,болон бусад агуулгад буруу ташаа мэдээлэл өгч болохгүй. Энэхүү сайтад байршуулсан худал мэдээллийг устгах эрх Аkmart д байгаа болно. (энэ нь үүрэгт тооцогдохгүй). Таны явуулсан агуулага болон санал сэтгэгдэл ньдэлхийн хаана ч хэрэглэж болох ба хуулбарлах, засварлах, өөрчлөх, хэвлэх, орчуулах, бусдад түгээж болно. Таны бичсэн агуулгын эх үнэн байх, өөрийн байх, бусдын зүйлийг нийтэлсэн бол зөвшөөрөлтэй байх, ямар нэгэн хүний эрх ашигт халдаагүй байх, компаны зарчим бодлогыг зөрчөөгүй байх шаардлагатайгаас гадна Аkmart ын үйл ажиллагаа ашиг орлогот саад учруулсан бол нөхөн төлүүлнэ. Бид ямарваа нэгэн үйл ажиллагаа болон агуулгыг хянах,устгах, засварлах эрхтэй. Гуравдагч этгээдийн нийтэлсэн мэдээлэлд хариуцлага хүлээхгүй. 

Зохиогчийн эрхийн гомдол

Аkmart нь бусдын зохиогч эзэмшигчийн эрхийг хүндэтгэн үзнэ.Хэрвээ та зохиогчийн эрхэнд халдсан гэж үзвэл энэхүү ашиглах нөхцөлийн зохиогчийн эрхийн гомдолын дарааллын дагуу арга хэмжээ аван зохицуулж болно.

Гэрээ байгуулах

Та уг сайтаар дамжуулан бараа захиалсантохиолдолд биди-мэйл болон мессэжээр хүлээж авсанаа мэдэгдэнэ. Бид таны захиалгын дагуу бараагаа явуулах болсон тэр үед таньд имэйл эсвэл мессэжээр мэдэгдэнэ. Энэ нь бидний хооронд бараа захиалгын гэрээ байгуулагдлаа гэсэн үг юм. Хэрвээ нэг удаа захиалахдаа хэд хэдэн төрлийн бараа захиалсан бол бид таньруу тэр бараануудыг багтаасан хариу өгөх ба бидний хооронд бүх барааг багтаасан нэг л гэрээ байгуулагдана.

Бүтээгдэхүүний мэдээлэл

Бид бүтээгдэхүүний мэдээллийг аль болох бүрэн гүйцэд тодорхой байршуулна. Гэвч энэ нь  бидбүх мэдээлэл эсвэл сайтын үйлчилгээний бусад агуулга нь зөв, бүрэн гүйцэд, найдвартай, хамгийн шинэлэг болон алдаагүй гэдгийг баталж байгаа гэсэн үг биш юм. Хэрвээ манайхаас хүргэгдсэн бараа сайтан дээр бичсэнээс өөр байвал та хэрэглээгүй үедээ бидэнд буцааж болно. 

Үнэ

Аkmart аас зарагдаж байгаа бараа бүтээгдэхүүний үнэ нь таны захиалгыг авч барааг илгээх болсон тэр үедэцсийнбайдлаартодорхойлогдоно.Хэдийгээр бид сайт дээр тавигдсан бараануудын үнийг хамгийн зөв тодорхой байлгахыг хичээх боловч ямар нэгэн жижиг алдаа гарахыг үгүйсгэхгүй юм. Хэрвээ барааны үнэ бидний тавьсан үнэнээс өндөр байх тохиолдолд бараагаа явуулахаас өмнө таньтай холбогдон таны саналыг асуух ба хэрвээ хэрэглэгч үнийн саналыг хүлээж авах боломжгүй тохиолдолд захиалгаа цуцлах эрхтэй.

Программ ашиглах зөвшөөрөл

Та Аkmart ын программ ашиглах үед (жнь: Аkmart апликейшн эсвэл Аkmart худалдааны апликейшн) таны хэрэглэж байгаа төхөөрөмжийн таних тэмдэгт автоматаар бидэнд илгээгдэнэ. Ихэнх апликейшныг суулгах үед энэхүү мэдээлэл нь хэрэглэгчидэд очно.

Аkmart программыг ашиглах нөхцөл

Энэхүү хэрэглээний нөхцөлөөс гадна цаашдаа манай компаны апликейшныг хэрэглэх, апликейшныг шинэчлэх,таны үйлчилгээнд зориулан өөрчилсөн программ нь бүгд Аkmart программ байна

Баталгаа болон хариуцлагынбодлого

Бичгээр болон өөрөөр тодорхой заагаагүй бол Аkmart ын үйлчилгээг (Аkmart үйлчилгээ болон бусад замаар үзүүлэх үйлчилгээ нь одоогийн бодит байдал дээр үндэслэн бүхий л мэдээлэл, агуулга,бараа материал, (программ)болон бусад үйлчилгээ) Аkmart үйлчилгээ, болон түүнд багтаж байгаа бүхий л мэдээлэл, агуулга, бараа материал, (программ) болон бусад үйлчилгээнд илд далдямарч хэлбэрээр тодорхойлж баталгаажуулах боломжгүй юм.(холбогдох хууль тогтоомжинд зааснаас гадна).

Хэрэглэгч та Аkmart ын үйлчилгээний хэрэглэх нөхцөлийн эрсдэлийг өөрөө хариуцна. Захиалсан бараа тань таны санаанд нийцэх эсэх,  Аkmart үйлчилгээ болон түүнд багтаж байгаа бүхий л мэдээлэл, агуулга, бараа материал,(программ) болон бусад үйлчилгээнд ямар нэгэн вирус эсвэл хор нөлөөтэй зүйлс байхгүй гэдэгт бидний зүгээс баталгаа өгөх боломжгүй юм. Аkmart үйлчилгээ болон түүнд багтаж байгаа бүхий л мэдээлэл, агуулга, бараа материал, (программ) болон бусад үйлчилгээ эсвэл худалдаж авсан хэрэглэж байгаа бараанаас болж ямар нэгэн хохирол(шууд, шууд бус, дагалдаж байгаа) учирсан тохиолдолд манай талаас хариуцлага хүлээхгүй болно.(холбогдох хууль тогтоомжинд зааснаас гадна).

Холбогдох хууль тогтоомж

Хэрэглэгч Аkmart ын үйлчилгээг авч байх үед хэрэглэгч болон Аkmart сайтын хооронд ямар нэгэн маргаан гарсан тохиолдолд холбогдох хууль тогтоомжоор шийдвэрлүүлнэ. (Үйлчилээний дүрэмд журамд заагдсанаас өөр байдалд)

Маргаан

Таньтай холбоотой.Аkmart ын үйлчилгээ, Аkmart аар зарагдаж байгаа бараа болон Аkmart тай холбогдож байгаа ямар нэгэн маргаан эсвэл өөрийн байр сууриа холбогдох эрх бүхий хууль шүүхийн байгууллагаар шийдвэрлүүлнэ. (Үйлчилээний дүрэмд журамд заагдсанаас өөр байдалд)

Интернэт сайтын бодлого, өөрчлөлт

Уг сайтанд нийтэлсэн сайтын бодлоготой хамааралтай бусад мэдээллийг сайтаас уншина уу.Тэдгээр нийтлэлүүд Аkmart ын үйлчилгээнд үйлчилнэ.Бид ямар ч үед интернэт сайт, сайтын бодлого болон үйлчилгээний дүрэм журам хэрэглэх нөхцөлд өөрчилөлт хийж болно.Энэ хэрэглэх нөхцөлийн аль нэг дүрэм тогтоол нь хүчингүй болсон гэж үзвэл эдгээр дүрэм нь бусад дүрэм тогтоолын салшгүй нэг хэсэг нь боловч бусад дүрэм тогтоолд ямар нэгэн нөлөө үзүүлэхгүй.

Зохиогчийн эрх зөрчигдсөн тохиолдолд заалдах дараалал

Хэрвээ та өөрийн зохиогчийн эрх зөрчигдсөн гэж үзвэл эрх зөрчсөн гэсэн имэйл болон холбогдох мэдээлэлтэй нь бидэнд илгээнэ.Бид аль болох хурдан хугацаанд хариу өгөх болно. 

Бусад Аkmart программыг ашиглах дүрэм

1.Аkmart программыг хэрэглэх: Та Аkmartаас үзүүлж байгаа Аkmartпрограммыг ашиглахаас гадна ашиглах нөхцөл, программын дүрэм, болон аливаа үйлчилгээний дүрэм журмыг дагаж мөрдөх шаардлагатай. Мөн Аkmart ын аливаа хэсгийг салган өөрийн хэрэглээнд ашиглах, өөрчлөх, өөр үйлчилгээнд ашиглах эсвэл зарах, түрээслэх,дамжуулах, тараах, мөн Аkmart программыг хэсэгчлэнболон бүтнээр нь бусдад дамжуулах зэргийг хориглоно. Хууль бусаар.Аkmart ын программыг ашиглаж болохгүй.Бид ямар ч үед таны Аkmart программын бүртгэл болон хэрэглэх эрхийг зогсоох эрхтэй.Хэрвээ та программын дүрэм, ашиглах журам болон аливаа үйлчилгээний дүрмийн мөрдөхгүй тохиолдолд таныАkmart ын сайтыг ашиглах эрхийг таньд мэдэгдэл хийлгүйгээр зогсоох болно.Аkmart гуравдагч этгээдтэй хамтранпрограмм гаргасан тохиолдолд нэмж ашиглах дүрэм оруулах ба үүнтэй холбоотой маргаан нь Аkmart-ын хэрэглэх дүрэмээр шийдвэрлэгдэнэ. Гуравдагч этгээдийг дүрмийг зөвхөн тухайн программ дээр ашиглана. Аkmart ын үйлчилгээний бүхий л программ ньАkmart болон бараа нийлүүлэгч байгууллагын өмч ба энэ нь хуулиар хамгаалагдсан байна.

 

2.Гуравдагч этгээдийн үйлчилгээг авах: Та Аkmart-ыг ашиглах үед өөр нэг болон олон этгээдийн үйлчилгээг авч болно.Жнь: WIFI ын үйлчилгээ болон бусад сүлжээний үйлчилгээ. Та гуравдагч этгээдийн үйлчилгээг авах үедээ тухайн үйлчилгээнийхээ заавар, ашиглах нөхцөл,төлбөрийн нөхцөлийг дагаж мөрдөнө үү.

 

3.Аkmart ын программыг бүхэлд нь эсвэл хэсэгчлэн хуулбарлах, өөрчлөх, өөр зүйлд ашиглах,дахин зохиох, задраах, Аkmart ын программыг ашиглан өөр программ үүсгэх, ашиглах эрхийг бусдад дамжуулах зэрэг үйлдлүүд болон эдгээрийгдэмжин туслалцаа үзүүлэхийг хориглоно.

4.Программын шинэчлэлт: Бид таньд Аkmart-ын хамгийн шинэ программыг хүргэхийн тулд автоматаар буюу гар аргаар шинэчлэлт хийх болно.